พลอากาศตรี รังสรรค์  ใจสุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ สมส.ทอ.ชั้นประทวน

1

2

3

4