นาวาอากาศเอก ธวัช เรืองเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิรภัยทหารอากาศ กองวิทยาการ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ได้นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น
สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๓
เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านความปลอดภัย ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๖๐

DSC 8238

DSC 8267

DSC 8280

DSC 8338

DSC 8348

DSC 8406