นาวาอากาศเอก เทอดศักดิ์  ยืนยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิรภัยทหารอากาศ กองวิทยาการ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ได้นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๓
เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านความปลอดภัย ณ สร.ขข. จว.นครนายก เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๐

  MG 8088