สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  02-534-8356

          - โทรสาร   :  02-534-8651

 

ที่ตั้ง :
          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

 map1

 

 

ทหารอากาศทุกคนต้องมี