พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๒

เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.

1

2

3

4

5

6

78

9