พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ด้านนิรภัยการบิน ประจำปี ๖๓

“บรรยายพิเศษหัวข้อ การใช้งานระบบเครือข่ายความปลอดภัย ทอ. (NSAF) ปี ๖๓”

ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ   ในวันที่ ๘ พ.ย.๖๒

 

1

2

3

4

5