พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยภาคพื้น รุ่นที่ ๓๘

ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๒

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1