พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สนภ.ทอ.
ณ อาคารเอนกประสงค์ สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๐ ก.ย.๖๒

7

1

2

45

6