พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน
หลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๒๔ รร.การบิน ทบ.
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการด้านนิรภัยการบินของ ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.

1

2

3

4

5

6